Laman Web Rasmi Yayasan Pahang

-+=

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Yayasan Pahang

logos web rasmi sub 1

Pengumuman

Pengumuman

PROGRAM INTERVENSI PENDIDIKAN KOMUNITI RENTAN

Projek Rintis Program Pendidikan Komuniti Rentan Daerah Kuantan ini menetapkan 3 objektif utama dalam pelaksanaanya :

  • Membantu anak-anak golongan komuniti rentan mendapatkan akses pendidikan yang sewajarnya
  • Menaiktaraf kehidupan anak-anak golongan komuniti rentan melalui pendidikan dan aktiviti sosial
  • Menaiktaraf fungsi masjid sebagai pusat khidmat komuniti

Projek ini memfokuskan di kawasan sekitar Jalan Wong Ah Jang dan Jalan Pasar  di Bandar Kuantan.

Program-program intervensi pendidikan yang akan dilaksanakan bagi menjayakan projek ini ialah :

Infigrafi Komuniti Rentan
Dikemaskini pada: November 24, 2021, 3:57 pm