Laman Web Rasmi Yayasan Pahang

BM | ENG

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Yayasan Pahang

Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Yayasan Pahang

BM | ENG
logos web rasmi sub 1

Pengumuman

Pengumuman

Program-Program Bantuan Pendidikan (YP SISWA)

MAJLIS MAHASISWA ANAK PAHANG (MAMPAN)

Majlis  Mahasiswa  Anak Pahang (MAMPAN)   di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di seluruh negara  telah diwujudkan pada 6 November 1999. Ia bertujuan bagi membentuk  jalinan kerjasama dan perhubungan yang erat dalam semua bidang di antara mahasiswa, pemimpin-pemimpin negeri dan masyarakat di negeri Pahang.

Mahasiswa-mahasiswi anak Pahang yang berminat untuk menganggotai MAMPAN boleh mendaftar secara online melalui E-Mampan di link   http://eyayasan2.yp.org.my/A-mampanV2/login.php.

VISI MAMPAN

Memperkasa jalinan tripartite dalam usaha ‘Memartabatkan Masyarakat’.

 
MISI MAMPAN
 
1. Menggalakkan aktiviti yang berteraskan kepada pengurusan & pembangunan kepimpinan mahasiswa/i.
2. Membentuk persekitaran mahasiswa/i yang lestari dan berimpak tinggi melalui aktiviti kesukarelawan yang berterusan
 
 
TERAS MAMPAN

Bagi memastikan MAMPAN terus relevan dan berada di landasan yang betul, 4 teras utama dijadikan panduan   dalam aktiviti dan halatuju MAMPAN iaitu :

1. Kebolehpasaran kerja
2. Kepimpinan
3. Kemandirian ekonomi
4. Keterlihatan (Visibility)

HALATUJU MAMPAN
 
Elemen penting bagi mencapai hala tuju MAMPAN:
1. Memperkasa pengurusan ahli menggunakan E-MAMPAN.
2. Menjalinkan hubungan secara  National Blue Ocean Shift  (NBOS) dengan agensi seaspirasi.
Dikemaskini pada: November 10, 2021, 2:06 pm