POLISI AMALAN 5S

Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, selesa, selamat dan seragam bagi melahirkan budaya kerja berkualiti, cekap dan produktif yang mampu memantapkan lagi organisasi

 

MOTO AMALAN 5S

Ke arah Kecemerlangan Berterusan

 

OBJEKTIF AMALAN 5S

- Mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, kemas dan sistematik untuk keselesaan kakitangan dan pengguna.

- Meningkatkan kerjasama di antara kakitangan di dalam melaksanakan tugasan harian.

- Mewujudkan semangat disiplin yang tinggi dan berhemah di kalangan kakitangan

- Memastikan keselamatan di tempat kerja untuk setiap kakitangan

- Meningkatkan mutu perkhidmatan kerja melalui penerapan budaya kaizen

 

Anak Syarikat

Bank Pembayaran Online

cimbcliksmaybankposonline

 

Hiperangkai

mygovernmentkptmjpamscmampu2mylineportal diraja            


Pautan Pantas

Perkhidmatan Atas Talian

sispenhrmis semakan laporanmampan bkmb1BSM perhati

qrcodenew1