twitter2

 
 1. IPTA
  1. Universiti Malaya (UM)
  2. Universiti Sains Malaysia (USM)
  3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
  5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  6. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
  7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
  8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
  9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
  10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  13. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
  14. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  15. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
  16. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
  17. Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
  18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
  19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
  20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

 2. IPTS
  1. Kolej Yayasan Pahang (KYP)
  2. Pahang Skills
  3. Universiti Multimedia
  4. Universiti Selangor
  5. Universiti Tun Abdul Razak
  6. Universiti Tunku Abdul Rahman
  7. Universiti Teknologi Petronas

 3. Badan-badan Penaja
  1. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  2. Majlis Amanah Rakyat
  3. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Anak Syarikat

Bank Pembayaran Online

cimbcliksmaybankposonline

 

Hiperangkai

mygovernmentkptmjpamscmampu2mylineportal diraja fgic           


Pautan Pantas

Perkhidmatan Atas Talian

sispenhrmis semakan laporanmampan bkmb1BSM1 perhatiBSR

qrcodenew1