Tutup Tetingkap   X

Tawaran Rundingharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berkelayakan serta berpengalaman dan mempunyai keupayaan kewangan dan peralatan yang mencukupi bagi melaksanakan kerja-kerja pembalakan.

Hanya kontraktor - kontraktor yang memenuhi kriteria-kriteria seperti di dalam dokumen di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini akan diberi pertimbangan :


Sila muat turun  runding_harga_2015.pdf untuk keterangan lanjut atau lihat di ruangan Pengumuman di Laman Web ini.